TMK Teknik AB

Byggelement till industrin

sublayer

Tillverkningsmaskiner

Kundanpassat byggsystem

sublayer

TMK Tekniks kvalitetspolicy

TMK Teknik AB utvecklar, konstruerar och tillverkar produktionsutrustning med höga krav på funktion och tillförlitlighet. Det har våra kunder gett oss förtroende att göra i många år. Kanske för att vi:

1. Alltid grundligt analyserar kundens behov innan vi föreslår en lösning.
2. Noggrant testar varje konstruktion på ”ritbordet” innan vi tillverkar den.
3. Genomför rigorösa tester av varje ny produkt.
4. Monterar produkterna på plats hos kunderna och tillser att de fungerar klanderfritt innan de överlämnas.
5. Har ordning och reda på allt, inklusive att tidsplanerna hålls.
6. Uppfyller alla relevanta lagar och myndighetskrav.


Vi ska ha koll på att vi möter ovanstående löften och när vi inte gör det skall vi skyndsamt vidta åtgärder för att bättra oss.