Processutveckling

Om ni har ett problem eller en processdel som skulle behöva effektiviseras är ni välkomna att kontakta oss för en analys av ert behov och förslag på lösningar. Med vår långa erfarenhet av att utveckla produktionsprocesser kanske vi kan hitta möjligheter som ni inte trodde fanns.

Nedan följer ett exempel på hur vi jobbar tillsammans med en kund:

tumba-valorerCrane AB (fd Tumba Bruk) är ett anrikt företag som tidigare
ägdes av Sveriges Riksbank. Dom tillverkar sedelpapper
och trycker sedlar åt riksbankerna i en rad olika länder.

 

 

 

 

 

 

Processutveckling i ett kombinerat pappersbruk och sedeltryckeri

År 1985 kontaktades TMK Teknik av Tumba Bruk för att dom behövde en polermaskin för polering av tryckplåtarna mellan tryckningarna. Eftersom det inte fanns en lämplig maskin att uppbåda på marknaden, konstruerade och tillverkade TMK en dylik maskin. De blev väldigt nöjda med den och med samarbetet med TMK, vilket gjorde att dom sedan dess beställt en rad mindre uppgraderingar av tillverkningsprocessen. Utöver dessa mindre uppgraderingar har TMK medverkat till ett antal större förbättringar. Några av dessa beskrivs nedan.

I slutet av 80-talet ville Tumba Bruk snabba upp tryckningen av sedlarna och man kom fram till att det bästa vore om man kunde trycka båda sidorna av en sedel samtidigt. De fann emellertid ingen sådan tryckpress, så TMK fick uppdraget att hjälpa dom att konstruera en sådan.

Automatisering av processen

Nästa större flaskhals som man ville eliminera var den manuella förflyttningen av buntar av sedlar mellan tryckpressen och skärmaskinen. Så i mitten på 90-talet beställde de en maskin av TMK, som kunde göra denna förflyttning automatiskt.

Därefter ville de lösa problemet med att de trådar som läggs in i sedelpapperet ofta går av under tillverkningen av papperet. Dessutom ville de förlänga tiden mellan bytena av trådrullarna. I samarbete med TMK kom man fram till att man skulle gå upp till betydligt större rullar med tråd och TMK skulle skapa en bättre ny utrustning för transport av tråden mellan stället med rullar och pappersmaskinen.

   process_italia_note   process_italia 

 Det här är en maskin som skär sedelbundar ur buntar med sedelark.

Nästa steg

Nästa steg i utvecklingen av sedeltryckeriet var ett stans- & vändbord som automatiskt stansar ett litet uttag i buntar med sedelark. Detta lilla uttag är till för att de kunder som köper enbart sedelpapper ska kunna lägga in papperet rätt i sina tryckpressar. Det kan låta enkelt men olika kunder vill ha olika uttag och det skall dessutom vara på olika ställen. TMK tillverkade och levererade en maskin som, förutom att den radikalt ökade effektiviteten i denna stansning, även förbättrade resultatet. Fast framför allt eliminerades risken för att stansrester skulle hamna mellan arken och sedan orsaka kassation av kundernas produkter.

Senare har TMK-teknik gjort flera processförbättringar såsom  maskiner för att vända och lägga skyddsark på färdiga pappersbuntar. Och än idag, efter 30 år, samarbetar vi fortfarande för att utveckla verksamheten.

För förfrågningar kontakta Anders Ryding på tel 08-4499780, e-mail: anders@tmk-teknik.se.